fredag 15. januar 2010

Fant denne ..

Magicgate – hvor man også kan finne mye annet spennende og “alternativt”.

Litt moro må man jo ha det når det snart er helg :o)

Fødselsdag fra datoene 1 til 31 og hva de sier om deg.

FØDSELSDAG: 1. Her finnes det en sterk vilje, uavhengighet, entusiasme og kreativitet. Du foretrekker tenkearbeid med behøver også fysiske utløp for den kreative energien, ellers vil du bli veldig irritert eller deprimert. Av din nærmeste omgivelse kan bli betraktet som veldig selvsentrert. Du viser sjelden følelser, men er allikevel veldig følsom. Du nøyer deg sjelden med det nest beste eller sikter midt på treet, for deg er nesten alltid de beste eller høyeste mål det beste. Du har også store humør svingninger, enten er du høyt oppe eller langt nede. Gjør alt hva du kan for at du holder en positiv og optimistisk innstilling til tilværelsen.
FØDSELSDAG: 2. Du er følsom, fleksibel, noe nervøs og varmhjertet. Skifter lett i humør og er avhengig av atmosfære og omgivelse og søker hele tiden kjærlighet og harmoni og samhørighet. Kan ha en følelse av den åndelige verden. Samarbeid og tilhørighet er viktige grunntanker for deg. Se opp for at du ikke mister din egen identitet i forsøket på å være alle til lags. Hær finnen ofte evner for musikk og rytme.
FØDSELSDAG: 3 Her finner vi mye vitalitet og fantasi. Du har mange interesser, mange jern i ilden, som igjen kan føre til skallethet. Etterhvert må du velge noen av dine talenter, kanskje den artistiske eller den literære. Dine sterke følelser kan føre deg opp og ned gjennom emosjonelle kriser. Du er et sosialt individ, og behøver virkelig dine venner som de behøver deg.
FØDSELSDAG: 4. Du verdsetter arbeidsinnsats og familie og har sterk pliktfølelse. Du bør klare like mye intellektuelt som praktisk arbeid og har kunstneriske sider som ikke bør ligge gjemt. Du vet sikkert hvordan saker og ting skal være og har bestemte meninger om dette. Du krever nesten like mye av andre som deg selv, men er ofte blokkert når det gjelder det å vise dine sterke følelser, noe som kan rote det til for deg i forhold til andre. Seriøsitet er bra, men du behøver å ta livet med en humoristisk tone av og til. Skaff deg tid og rom for hvile og avkobling.
FØDSELSDAG: 5. Du er rastløs og nysgjerrig søker som er ut for å oppdage verden. Dine lengsler etter forandring og utfordringer kan få deg til å oppdage mye. Kanaliser energien riktig slik at den ikke renner som sanden mellom fingrene. Du har et umettelig behov for personlig frihet, sørg for at partneren din vet om dette fra begynnelsen i forholdet. Ettersom du har en stor tilpasnings evne, selskapelig og veldig fantasifull er sak sikker, livet sammen med deg er aldri kjedelig.
FØDSELSDAG: 6. Hjemmet og de nærmeste vennene er veldig viktig for deg. Du er forberedt på å søke kjærlighet med den store " K ", til du finner den perfekte Livskamerat. Du trenger å ha mennesker rundt deg for at du skal kunne kjenne deg trygg og at du er til for noen. Her finnes ofte noen artistiske talenter, men det er ikke sikkert at du har denne ambisjonen. Et indre skjønnhetsideal gjør at du ofte ser det vakre rundt deg, uten at andre klarer det samme. Du har også et sosialt ansvar som kan ta seg til uttrykk både på stort og smått.
FØDSELSDAG: 7. Her finnes man ofte musikalske talenter, spesielt instrumentalt. Du lar hjernen jobbe mye, bøker studier i en eller annen form er viktig for deg. Du trenger ensomhet, stillhet og avkobling, helst i naturen. Bruk intuisjonen din, du av alle menneske typer trenger å kunne stole på den. Forsøk å se utenfor deg selv for å virkelig å finne den rette jeg, i deg selv. Du viser sjelden følelser på en vanlig måte, men har dine egne kanaler for dem. Med dine bestemte hensikter og perfeksjons krav må du lære deg tålmodighet og toleranse overfor andre mennesker, det er viktig for din egen lykke.
FØDSELSDAG: 8. Her finner du ambisjoner, kreative ideer og sterke følelser. Du er varm og utadvendt, men de færreste rekker å oppnå å komme deg helt nær. Du har alltid nye planer på gang. Lær deg å slappe av, ellers får du med tiden symptomer på stress som stiv muskulatur, spennings hodepiner, fordøyelsesbesvær. En eller annen form for sport er bra for en personlighet som deg, fordi du har et hav av energi å hente fra. Du vil helst organisere og bestemme, noe du er flink til. Samarbeid er du også flink til, men partneren bør tilpasse seg deg og ikke omvendt. Noen vil nok si at du er beregnende men de er bare misunnelig fordi du for det meste lykkes. Dessuten er du meget lojal når det er påkrevet.
FØDSELSDAG: 9. Du har en kjærlighetsfull og generøs natur og dine følelser kommer til å påvirke ditt liv sterkt. Livet kommer til å inneholde mange forandringer. Medfølelse og solidaritet er veldig viktig. Du kan ha sterke interesser innenfor musikk og kunst. Det er meningen at du skal spre dine talenter, uansett hvilke de er, så skal de være for større menneske grupper. Kjærlighetsfølelse og familie betyr mye for deg. Du har høye krav til din partner og blir ikke fornøyd før du finner personligheten under skallet av han. Du har et stort talent for å hjelpe andre, men med din sterke viljestyrke mestrer du selv livet uten innblanding fra andre.
FØDSELSDAG: 10. Du er en vital person med klart intellekt og en sterk vilje. Du er ingen dagdrømmer som tror på lykketreff av omstendigheter, men en sterk realist som nesten alltid bruker sunn fornuft. Det er meget sjelden du spør andre til råds om vanskelige problemstillinger, i stedet er du den som alltid har svarene klare. Deg finner man som regel i betrodde posisjoner. Effektiviteten din er så bra at du meget mulig klarer å holde mange baller i luften samtidig uten å miste oversikten. Kunst kan for deg være av interesse. Du er sikkert gjestmild men lite huslig av deg.
FØDSELSDAG: 11. Du er en person som ut aggerer med stor energi og impulsivitet og kan inspirere andre, men tving ikke dine ideer på andre. Du kan ha vanskeligheter med å avslutte prosjekter du starter på, mye på grunn av din raske energi til stadighet skifter retning. Din følsomme, og noe nervøse legning gjør at du føler deg bedre når du lykkes å sammenføre intellektet og følelsene. Og særlig i yrkesmessig karriere. Din følsomhet er ditt største redskap, men du lære deg til å balansere den.
FØDSELSDAG: 12. Dine høye idealer, dine verbale egenskaper og din mangel på tålmodighet er de mest synlige egenskaper hos deg. Bruk din kreativitet og fantasi og legg ikke bånd på følelsene. Du er fult klar over at du er så følsom, men du bør også tenke på at andre kan være det også. Mange kan behøve din hjelp og du stiller gjerne opp, ettersom du er glad i nesten alle mennesker. Forsøk og holde fast på dine mål uten å gå trøtt eller å føle deg splittet. Intellektuell aktivitet kan hjelpe deg til å motvirke de negative stundene.
FØDSELSDAG: 13. Dine forskjellige sider som menneske kan skape indre og ytre konflikter i ditt liv. ( Kreativitet/fantasi i 1 og ekspansjon/mot i det stabile 4 ) Jo mere kreativitet og energi du kan få utløp for i ditt liv, desto mere tilfredstillelse vil du oppnå. La ikke din følsomhet blokkere din styrke og se opp for tungsinn ! Du skal bygge opp din selvtillit slik at du på en positiv måte kan bruke dine praktiske egenskaper. Motto ditt bør være bygg, skap, form og spar. Ditt hjem er din trygge havn, men forandring er bra for din vekst åndelig og økonomisk.
FØDSELSDAG: 14. Du har intense følelser, en interessant personlighet og ofte en utmerket analytiker. Du har mange talenter og søker også etter utfordringer for å få brukt disse, er også vitebegjærlig og forsøker å holde deg orientert. Intuisjonen bør du ta på alvor, det er en av dine sterkeste sider. Du kan få mange venner, men har få fortrolige som du kan betro alt. Du trenger et yrke hvor kan bevege deg fritt på alle mulige måter. Du har muligheter til å nå langt yrkesmessig ettersom du er kreativ ( 1 ) og sta ( 4 ) som understøtter din energiske måte å være på. Det kreves at du finner en retning du kan få kanalisert energiene dine og få balansert kraften.
FØDSELSDAG: 15. Du tror på progresjon og satser gjerne på nye ideer. Kjærlighet og familie er viktig men du vil ha den nødvendig frihet til og få utviklet deg selv også. Her finnes en mere dramatiske sider. Forsøk å se på deg selv med litt mere selvironi, ellers kan du lett stivne i dine vaner og livsmønstre. Dine muligheter til menneskeforståelse er store, men du kan også være bevisst andres svakheter. Din yrkeskarriere bør ha noe med mennesker å gjøre. Du har ofte god helse.
FØDSELSDAG: 16. Du strever etter høye idealer, er ofte filosofisk anlagt, ser skjønnhet i alle verdier i livet. Du har ofte en godt utviklet logisk analytisk evne. Du må åpne deg mere for andre mennesker slik at de kan forstå deg lettere, for du er ellers svært lukket og hemmelighetsfull personlighet. Du kan bli nervøs urolig og utålmodig og forstørre problemer mere en nødvendig, det gjør livet mere vanskelig for deg. Du er komplisert nok. Du føler sterkt behov for familien og venner, men må ha muligheter til å være alene med deg selv.
FØDSELSDAG: 17. Det finnes mye uavhengighet, mot, alvorlighet, stolthet og stahet bakom din karismatiske utstråling. Du har en spesiell evne til å holde fatning i stress og kriser. Du kan kalles filosofisk anlagt selv om du krever bevis for det du tror på eller forholder deg til. Du krever en hel del ensomhet, går egne veier selv om det byr på mye motstand i begynnelsen. Dette er en sterk forretnings " tall ". Det du foretar deg er som regel større prosjekter, sjelden små. Om du havner i rampelyset så kommer det av din dyktighet. Dine venner setter pris på din lojalitet.
FØDSELSDAG: 18. Du kommer tidlig i livet til å ha følelsen at det forventes mye av deg, dette fordi du har sterke resurser. Du liker dårlig råd fra andre og har som oftest lite bruk for dem. Du er sterkt bevist i dine hensikter, og lykkes med det du setter i gang med takket være din bestemthet. Du er glad i variasjon og et aktivt liv. For ditt liv vil med sikkerhet inneholde mange forandringer. Du har sterkt følelsesliv men det som styrer deg er intellektet.
FØDSELSDAG: 19. Du er en personlighet som preges av stor uavhengighet og din vitalitet krever forandring og variasjon. Følelses livet går ofte mye opp og ned. Du liker utfordringer og havner ofte i dem, kanskje flere en du ønsker. Du velger sjelden uten å ha mål og mening i livet uten du har tro på at det er riktige valg. Kreativiteten viser seg ofte i uttrykksfullhet i ord. Ditt privatliv kan vesensforskjellig fra ditt ytre offisielle liv.
FØDSELSDAG: 20. Du har en stor følsomhet som preger din natur. Lever du positivt så behøver du ikke å bekymre deg over helsen din. Du strever etter harmoni og behøver et vennlig miljø. Du er ærlig og lojal, flink til å samarbeide, men la deg ikke bli utnyttet. Praktisk arbeid passer ikke særlig bra til din personlighet. Du har stort behov for landlige omgivelser, familien og nære venner betyr mye for deg. Du har et sterkt kritisk sinn og er flink til å samle informasjon, lær deg tidlig til å skrive dem ned. Ta også vare på dine rytmiske talenter, musikk, sang, poesi og dans.
FØDSELSDAG: 21. Du er interessert i mange ting, har en sterkt utstråling, har lettere for å ta imot følelser enn å gi dem. Du er veldig sosial, men med din følelses natur kan dine nervøse sider gjøre at du har depressive tendenser. Skaff muligheter for utløp for dine kreativitet og fantasi. Du kan være gjennom handling, skriving, undervisning som noen av strengene de kan utfolde seg, vanskeligheten er å velge.
FØDSELSDAG: 22. Du har massevis av energi, se til at du lærer å håndtere den. Vær klar over at stor aktivitet ( være seg den er fysisk, mental eller emosjonell ) også krever at du tar deg tid til hvile og adspredelse fra det du er opptatt med. Det er nødvendig at du ser viktigheten av hvilen som arbeidet. Bruk intuisjonen din for den er hos deg meget sterk. Prøv og få uttrykt dine høye ambisjoner og idealer, for det meningen at du skal utrette og bygge mye som en manifestasjon av dine "gudegaver". Prøv så sterkt du kan å ikke være egoistisk i det du skaper, for det vil du i det lange løp ikke tene noe på. Du må lære deg til å balansere den praktiske og den følelsesmessige sidene av din natur.
FØDSELSDAG: 23. Din personlighet kan sannelig ikke stoppes i noen retninger. Du er flink til å komme med uventede reaksjoner eller evnen til å snakke fornuftig fra deg når noen prøver og sette deg fast. For talens gaver er din, en side som du i sterkere grad bør benytte i din yrkesmessig karriere. Din iboende stolthet er sterk og du klare mye på grunn av denne. Du er mye mere følsommere på innsiden en det som kommer til syne på utsiden. Du har stor sans for det sosiale livet og er generelt glad i de fleste mennesker, og kan føles for den rette at du er god partner og venn. Du føler sterkt og har lett for forstå andre mennesker. Dine sterkeste sider er å undervise, foreta analyser eller skape og reparere.
FØDSELSDAG: 24. Du bør være aktiv og utnytte den energien du besitter. Ditt ego krever plass for ekspansjon og behovet for forandringer. Hjemmet og familien setter du høyt, men setter i høyeste grad pris på venner. Vær klar over din evne til forstørre problemer større enn det de egentlig er, for det gjør livet ditt vanskeligere. Du kan ha stor interesse for kunst og musikk, og har stort utbytte av det. Du er svært praktisk anlagt som menneske og er helse orientert.
FØDSELSDAG: 25. Du er riktig perfeksjonist og kan være veldig mistenksom av deg, kritisk og vanskelig og overbevise. Du vet som oftest hva som er riktig for andre, men følger det sjelden selv. Prøv derfor å være mere eksemplets makt. Du er veldig følsom og har sterk intuisjon som du må tørre å anvende. Lær deg til å utnytte din sterke konsentrasjonsevne og målbevissthet. Du kan være vanskelig å til enhver tid å forstå fordi du sjelden viser din innerste natur, og vil bli mere lykkeligere med deg selv om du åpnet deg litt mere. Naturen har en stor innvirkning på deg, den gir ro og fred og får deg til å lade opp batteriene. Lytt også til musikk for det gjør deg også godt.
FØDSELSDAG: 26. Du har sterke evner og forutsetninger for å organisere og administrere, gjerne i samarbeid med andre mennesker. For deg gjelder det store skalaer. Du er veldig stolt av deg og ditt og tar godt vare på det du har. Du har også sterk evne til å dra nytten av en god utdannelse, men klarer deg som oftest eller like langt uten. Mange felt kan ligge åpne for deg på grunn av din allsidighet vist du klarer å balansere dine energier. Lær deg til ikke å se for mye tilbake se heller fremover.
FØDSELSDAG: 27. Du er en veldig følsom personlighet, men har fasthet, sterk vilje og passer ikke i underordnede stillinger. Har en tendens til å vise dramatiske følelser og handling. I partner forhold kan du møte sterke utfordringer som du må jobbe mye med. Du ser ut til å like å stille opp for andre men du skal også lære deg til å trives med ensomheten. Alle dimensjoner kan interessere deg. Litteratur, drama, åndelighet kan spesielt fange din interesse.
FØDSELSDAG: 28. Med denne fødselsdagen finner du høye idealer, store ambisjoner og sterk vilje. Du kan ofre mye for å nå ditt mål men når det er nådd kan du allerede være på vei mot et nytt mål. Du liker lite restriksjoner, er full av energi, men dagdrømmeri kan bli en felle om de ikke har noe skapende ved seg. Du er varm og generøs, har mye følelser, men forstørr ikke problemene. Du er kreativ og individualistisk og har absolutt lederskaps evner, men vil lykkes bedre sammen med andre.
FØDSELSDAG: 29. Sånn passe er ikke det rette uttrykket for deg, men det skulle nok trenges, fordi du har ekstreme følelser, tanker og kanskje handlinger. Du må lære deg til å anvende din intuisjon, følge dine idealer og forsøke å være målbevisst. Konstruktiv og så langt du klarer det være praktisk. Bruk dine dagdrømmer slik at du gjennom disse kan inspirere andre, men søk ikke alltid det perfekte. Hjemmet og venner viktig for deg. Vær forberedt på å måtte jobbe med de menneskelige forhold du har, fordi du lett kan bli irritert og utålmodig.
FØDSELSDAG: 30. Du er svært sosial, elsker å ha mennesker rundt deg og passer best til å jobbe i store sammenhenger med mange mennesker. Fysisk arbeid passer dårlig til din personlighet. Du behøver å kanalisere dine energier i ord og fantasi, kanskje gjennom å bare det å få utaggert for i hele tatt få utløp for dine energier og vitalitet. Du er hellig overbevist om at dine måter å jobbe på er den eneste rette, men du er en lojal venn og en fin kompanjong. Du behøver mye oppmuntring for å orke å være solskinn strålen for andre.
FØDSELSDAG: 31. Arbeid og kreativitet preger din tilværelse. Du er ofte beredt på arbeide hardt, men kan noen ganger sette deg for urealistiske høye mål for deg selv, noe som kan føre til store skuffelser i livet. Du føler at reiser gjør deg godt, og bør helst ikke leve alene. Mange ganger finner du deg i ansvarssituasjoner, for liksom å gi livet mening. Du kan også ha evner til artistiske og literære utfoldelsen, men som oftest vil disse være sterkest i en eller annen yrkessammenheng. Du vil mange ganger oppleve at du ikke har tid til dine egne følelsesmessige sider.

Fant du din dato og stemte noe av det??

Det gjorde det til meg – men det kan jo som med alt annet være tilfeldigheter – eller er det i det hele tatt noe som heter tilfeldigheter???

Noe å tenke på!

Ta vare på deg selv – de du er glad i – de du bryr deg om og alle som bare er der allikevel .. :o)

Stor helgeklem fra Torilpia :o)

ATT00037 
Bildet fikk jeg i en mail for lenge siden :o)

25 kommentarer:

Arya sa...

Nei, dette stemte ikke for min del! men morsom lesning var det likevel. Ha en fin fredagskveld!

Jannickes Hjemmekos sa...

Ja, det stemte ganske bra - leste også på barna og det stemte veldig bra på datteren min. Ønsker deg en strålende helg - klem fra Jannicke

Mira sa...

Ja, da! noe stemte! Er en 8 forresten.
God helg til deg også.
Klem.

Drømmedama sa...

Artig, noe stemte men ikke alt. God helg til deg fra meg:-)

happy in pink sa...

ja dette var interessant lesing Toril! jeg er vel litt sånn at jeg egentlig ikke vil tro på det, men hvis det stemmer så tror jeg litt allikavel;) hehe...ganske vinglete med andre ord:O
daniel er en 2...og den var HELT spot-on!!! alt stemte på en prikk:) mikael er 14...og han har absolutt intense følelser, interessant personlighet, er voldsomt vitebegjærlig og er utrolig sta;)
jeg er 31...og der stemte veldig lite...
det med daniel var jo nesten skummelt...tror jeg må vise ham det:)
takk for at du deler Toril...ha en magisk kveld;)
klem fra oss...

snakkemunn sa...

Morsomt å lese og prøve å sette familien inn i de forskjellige båsene. c,")

TONE sa...

UBS!!! Det stemte.....jeg er typisk vekt og en 13....er født på fredag den 13!!!! Men min MOR sier det er en LYKKEDAG OG TALL....ja ja slik er det med mammane!!! Morsomt!!!!

klemz

Lenemora sa...

He, he stemte litt på meg, ja....
Artig bilde med den barnevognen laget av eggeskall! Snakk om tålmodighetsarbeid, ikke noe for meg...

Ha en fin helg og takk for alle kommentarer, setter veldig pris på det!

Klem fra Lenemora

Janne i Fagerlia sa...

Dette var kjekt lesestoff. Har en venninne som har dag en av disse datoene, og det som står skrevet her passer henne perfekt.

Lone sa...

Det passer også også perfekt på mig (27) og husbond (9).
Hvilken dato har du selv fødselsdag Toril?
Klem fra mig :-)

GroLinda sa...

Jepp det meste stemte ;o) Morsomt! Tusen takk for koselig hilsen hos meg igår. Verker så om dagene så jeg er lite på data`n. Ha en flott og super helg min venn :o)
Klem fra Gro :o)

Mine Blomster sa...

JA::: det stemte det!!!!
Morsomt, og litt til ettertanke!
Tusen takk for hilsner på min blogg.
Artigt og lese din refleksjion om div. bloggere... Ikke dumt, og heller ikke fjernt tengt.
Jeg henger med deg!!
Ha en fin helg du og ;O)))
Birgitte

Anonym sa...

Skremmende hvordan det stemte, både på meg og mannen min! Utrolig! Jeg tror ellers ikke på slike spådommer hvis en kan kalle det for det. Hm!
ha en god helg!

GroLinda sa...

Hei igjen.
Det ligger noe til deg hos meg ;o)
Ha en fortsatt flott helg.
Klem fra Gro :o)

MajorogMeg sa...

Ups...nesten skremmende:)) Stemte veldig bra..
Ha en super lørdag:)
Klem:)

CosiFanTutta sa...

HEI Torilpia! Jeg har ikke kommet inn på den vanlige bloggen din på aldri så lenge, men du har jo FLERE blogger, du!! Denne var ny, OG spennende. Det stemte på en prikk på meg med den 17. hehe. Fant noen andre datoer som jeg også tenkte kunne vært meg, men faktisk stemte 17. bedre enn alle de andre. Pussig. Mulig det har noe med min innstilling når jeg leste det?? Det står jo om den som er født 17. at de ønsker beviser ;o)

Mye spennende på bloggen din, litt alternativ og anderledes og forfriskende. Keep up!

Ha en fin, fin helg videre

Hanne sa...

Morsom lesning. Nå har jeg lest for både meg selv, mannen min og de to døtrene, og for oss stemmer mye. Særlig for meg og eldstesnuppa.

Takk for hilsen i bloggen min! Ønsker deg en fin lørdagskveld :-)

Pludrehanneklem

Anne sa...

Hmmm..., stemte nok ikke for denne døtta i alle fall, slettes ikke nå glad i forandringer sjø... alt for puslete og søker det trygge ja :-)

Stilig egg bilde, lo godt da jeg så det gitt.

Klem i kvelden, litt stressa ja, for her skal en gjøre alt på en gang, lae mat, henge opp klærs, støvsuge og blogge på en og samme tid, og det mens håret tørker, sukk...

kate sa...

Åååå dette stemte helt utrolig bra på meg!!! Spennende:)¨
En fin søndag til dæ og jentan dine,
klæm fra mæ:)

Maja sa...

Var jo litt som stemte da;) Artig å lese.
Plussgrader i Bergen nå og Maja er glad for det! Håper det har tenkt å vare....
Ha en fin søndag;)

Daisys home sa...

Dette var jo spennende lesing!Og ja det passet utrolig bra på meg.Kan jeg spørre deg igjen ang.pc?Har du peiling åssen man fører over OUTLOOK EXPRESS -epost,ifra den gamle til den nye pcn.Litt tungvint at jeg må bruke den gamle for å se og sende epost.Han som ordnet opp den nye pc til meg fant ikke det ,for på denne er det windows 7 .Må bare spørre da jeg vet at du har kommet med råd til meg før.Klem Sissel

A-mora sa...

Hei:))
Morsom lesing. Jeg har den 10 noe stemte men ikke alt.
Så fine bilder du har fått på bloggen din. Tulipanene var nydelig.
Det var morsomt og lese bloggen din igjen.
Klem Synnøve

Lottas Himmelrom sa...

Ah stemte jo...så snodig æ...morsomt! Jeg er nr 2...
Ønsker deg en herlig kveld!Klemmer

xxxl sa...

Hei :) stemte ikke på meg dette.. men morsomt å lese.

ha ei flott kommende uke:)

klem

gunknitter sa...

Hei ! Takk for hyggelig kommentar, Torilpia :)

At eg har fødselsdag den 6. var vel det som stemte mest :) hi hi Ellers var det vel noke som kunne passe. Artig å lese.

Ha en fin dag !! (eg er tidlig på pc`n i dag)

 
Related Posts with Thumbnails